Wat is BLVC?

BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Deze aspecten, en vooral het beheersen daarvan, zijn belangrijk bij het uitvoeren van bouw- en wegwerkzaamheden in dichtbevolkte gebieden. De BLVC-aspecten worden daarom vaak uitgevraagd bij aanbestedingen in de bouw- en infra, elk afzonderlijk of samengebundeld onder het gunningscriterium "Omgevingsmanagement".
 

Zo zorg je voor onderscheidend vermogen op BLVC in je plan van aanpak

Om de BLVC-aspecten in ons plan van aanpak goed te belichten, zorgen we ervoor dat we de omgeving kennen. Het liefst brengen we een locatiebezoek, om te zien hoe de situatie ter plaatse is. Om met mensen te praten. Maar als dat niet gaat, achterhalen we in gesprekken met jou of door deskresearch wat er leeft. Zo voelen we de mogelijke bezwaren van buurtbewoners of ondernemers. Want zij zijn het wiens bereikbaarheid, leefbaarheid of veiligheid in het geding komt tijdens werkzaamheden. En het is met hen (maar ook met bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie) waarmee jullie tijdens de uitvoering moeten communiceren. Door deze betrokkenheid, weten we de specifieke (SMART) omgevingsdetails boven tafel te krijgen en komen we tot een onderscheidende invulling van BLVC in onze plannen (EMVI of BPKV).
 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op!
 
Copyright 2024 Bold Tenders