Wat is een aanbestedingsleidraad?

De aanbestedingsleidraad is één van de belangrijkste documenten bij het schrijven van het plan van aanpak (EMVI of BPKV). Hierin beschrijft de opdrachtgever de regels en eisen voor de aanbesteding of tender. Denk hierbij aan de referentie-eisen, gunningscriteria en beoordelingscriteria. Ook geeft aan hoe de aanbestedingsprocedure verloopt.
 

Zo gebruiken wij de aanbestedingsleidraad om jouw tender te verbeteren

De aanbestedingsleidraad is hét document waar we tijdens het tenderproces continu op teruggrijpen:
  • Bij de start van het tenderproces gebruiken we de leidraad om een eerste indruk te krijgen bij de zorgen en wensen van de opdrachtgever. We nemen de leidraad woord voor woord door en kijken wat ons opvalt. Wat zeggen de gunningscriteria over de opdrachtgever? Welke woorden worden vaak herhaald? En wat is de verhouding tussen prijs en kwaliteit? Met de antwoorden op deze vragen helpen wij jou een goede tenderstrategie te formuleren.
  • Op basis van de gunningscriteria en de sub-gunningscriteria bepalen we de structuur van het plan van aanpak. Onze stelregel is: elke gunningscriterium is een hoofdstuk; elk sub-gunningscriterium een paragraaf. Dat maakt het voor de beoordelaars eenvoudig om te controleren of jij al hun vragen hebt beantwoord.
  • Tijdens het reviewen gebruiken we de leidraad om te controleren of het plan aansluit op de vraag van de opdrachtgever en zijn zorgen wegneemt. Dit doen we bij onze eigen plannen én bij plannen de jij zelf hebt geschreven. Op basis van onze feedback scherp je eenvoudig je plan aan.
 

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op. Dan schrijven we samen een Tender met Toekomst.

 
Copyright 2023 Bold Tenders