Wat is een tender?

Een tender is de benaming van een formeel inkooptraject: een procedure waarvoor bepaalde regels zijn vastgelegd die voor alle geïnteresseerde partijen en voor de opdrachtgever zelf gelden. In de praktijk wordt het woord “tender” vaak als synoniem gebruikt voor een aanbesteding. Ook dat is een formeel inkooptraject, maar feitelijk is een aanbesteding een andere procedure.
 

Tender vs. aanbesteding

  • Privaat vs. overheid. Als private partijen (non-overheden of commerciële organisaties) een formele inkoopprocedure in de markt uitzetten noemt men dat in Nederland een “tender”; als een overheid dat doet is het een aanbesteding. Het gebruik van Engelse termen zegt overigens niks over de voertaal van de procedure; die zijn vaak gewoon Nederlandstalig.
  • Geen scheidsrechter. De belangrijkste overeenkomst tussen beide begrippen is dat er spelregels zijn vastgelegd. Deze regels vind je in de (aanbestedings)leidraad. Daarbij geldt dat een tenderende organisatie zelf de kaders van de regels bepaalt. Ook is er geen scheidsrechter en worden de regels vaak minder strikt gehanteerd, zowel door de inkopende organisatie als inschrijvende organisaties.
  • Objectiviteitsbeginsel. Bij aanbestedingen is men strenger en moeten de regels voldoen aan Europese wetgeving. Het doel van de aanbestedingswetgeving is (onder meer) een gelijk speelveld tussen de inschrijvers en dit borgt bijvoorbeeld het “objectiviteitsbeginsel”, een term die bij tenders niet voorkomt. Tenders bieden meer ruimte voor een eigen invulling van de offerte en een vergeten handtekening wordt niet (zoals bij aanbestedingen) direct afgestraft met een terzijdelegging; aan de andere kant is bij tenders de beoordelingssystematiek vaak onbekend, schimmig of niet erg transparant.
 

Zo helpen wij jou aan een tender met toekomst

Wij vinden dat elke tender of aanbesteding toekomst moet hebben. Daar helpen wij graag bij. Wij coördineren het tenderproces, bepalen samen met jou de winnende tenderstrategie en helpen met het formuleren van vragen voor de nota van inlichtingen. Ook schrijven en redigeren wij jouw kwaliteitsstukken (EMVI of BPKV) en steken wij het plan in een professioneel jasje.
 

Beginnen aan een tender met toekomst?

Neem contact met ons op. Wij gaan graag met jou aan de slag.
 
Copyright 2023 Bold Tenders