Wat zijn selectiecriteria?

Een opdrachtgever maakt gebruik van selectiecriteria om een voorselectie te maken van de partijen die geschikt zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Dit doet hij alleen in een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Als er voor een aanbesteding veel gegadigden worden verwacht, zorgt de aanbestedende dienst/opdrachtgever er met selectiecriteria voor dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Zo dingt alleen het selecte groepje partijen dat het beste aansluit op de opdracht mee naar de gunning van de opdracht. Die tweede ronde noemen we de gunningsfase.
 

Hoe kunnen wij jou helpen in de selectiefase?

In de selectiefase vraagt een opdrachtgever om veel gegevens: meerdere referentie-opdrachten, een voorstelling van je organisatie of een verhandeling over je ervaring met bepaalde opdrachten. Daarbij is het dus van belang dat je overzicht houdt op hetgeen gevraagd wordt, dat de informatie klopt en aansluit bij de wens van de opdrachtgever én dat de teksten passen bij hoe je wil overkomen. Want hoewel de selectiefase in vergelijking met de gunningsfase vaak minder gericht is op inhoudelijke aspecten van je dienstverlening en meer op je ervaring: er is maar één eerste keer om je voor te stellen. Daarom adviseren wij om ook de selectiefase met zorg aan te gaan. Wij helpen je bij het vormgeven van de strategie, bij het verzamelen van gegevens of zelfs bij het aangaan van een alliantie met een partnerpartij.
 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

 
Copyright 2023 Bold Tenders