CO2-beleid

CO2-PrestatieladderBold Tenders zet zich in voor een groene, toekomstbestendige en duurzame leef- en werkomgeving. Om deze reden hebben wij in 2022 besloten het certificaat CO2-Prestatieladder trede 5 te behalen. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat Nederlandse bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Zowel binnen de bedrijfsvoering, in projecten als ook in de keten.

Ook Cleverland en HelderZwart ambiëren een duurzamer leef- en werkklimaat. Het certificaat is om deze reden niet alleen van toepassing op Bold Tenders, maar ook op beide zusterbedrijven.

Link naar certificaat

Om trede 5 van de CO2-Prestatieladder te kunnen behalen dient Bold Tenders aan een aantal eisen te voldoen. Onze CO2-uitstoot is ruim lager dan 500 ton CO2, waardoor Bold Tenders onder de categorie Klein Bedrijf valt en vrijstelling krijgt voor sommige van deze eisen. Hieronder publiceren wij de documentatie behorende bij onderstaande eisen.

3.B.1. Energie Actieplan

4.B.2. Emissierapportage 2019 (referentiejaar)
4.B.2. Emissierapportage 2021
4.B.2. Emissierapportage 2022
4.B.2. Emissierapportage 2023
​​4.B.2. Voortgangsrapportage 2022-1
4.B.2. Voortgangsrapportage 2022-2

4.B.2. Voortgangsrapportage 2023-1
4.B.2. Voortgangsrapportage 2023-2

3.C.1. Communicatieplan
3.D.1. Sector- en keteninitiatieven
5.B.2. Doelstellingen scope 3

3.C.1. Communicatieplan

3.D.1. Sector- en keteninitiatieven

De overige verplichte internetpublicaties zijn te vinden op www.skao.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de CO2-Prestatieladder.

CO2-compensatie
Naast de certificering van de CO2-Prestatieladder doen wij nog een stapje extra. De bescheiden CO2-uitstoot die wij na onze reductiemaatregelen over houden, compenseren wij door te investeren in ons eigen CO2-compensatie project. De doelstelling hierbij is om vanaf 2023 minimaal 100% van onze CO2-uitstoot te compenseren!
 
Copyright 2024 Bold Tenders