Adviseren kun je (nog beter) leren

De hele dag door geven wij gevraagd en ongevraagd advies. Maar hoe vaak wordt advies niet in de wind geslagen of sluit het antwoord niet aan op wat er nu eigenlijk wordt gevraagd? Als tenderspecialist adviseren wij onze klanten en willen we natuurlijk graag dat zij hier iets aan hebben. Om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten heb ik, Rosanne, een ICM-cursus adviesvaardigheden gevolgd. Samen met een groep (die in hun werk op uiteenlopende manier advies geven) ging ik aan de slag. De lessen die ik hieruit heb geleerd, beschrijf ik in deze blog.
 

Welke rol neem je aan: de expert, de handlanger of de samenwerkende rol

De groep bestond uit verschillende mensen met diverse beroepen, uiteenlopend van communicatiemedewerkers, bedrijfsjuristen tot culturele ondernemers. De uitdagingen verschilden dan ook per persoon. De één vond het bijvoorbeeld lastig om een concreet advies te formuleren, terwijl de ander juist beter wilde luisteren naar de vraag achter de vraag.  

Afhankelijk van je persoonlijkheid, positie in de organisatie en ervaring nemen mensen verschillende rollen aan. Zo geven dominante mensen vaak advies alsof ze overal verstand van hebben, terwijl de wat meer harmonieus ingestelde mensen het lastig vinden om overtuigend over te komen. Daarbij: gedrag roept gedrag op. Doordat we ons bewust werden van de rol die we aannamen (en hoe daar vervolgens weer op werd gereageerd) kregen we beter inzicht in onze sterktes en zwaktes. Zo werd er onderscheid gemaakt tussen de expertrol, handlanger of samenwerkende rol. 

Leren van elkaar

Veel theorieën over communicatie klinken een beetje als open deuren. De echte verandering moet natuurlijk plaatsvinden in de praktijk. Door in de cursus verschillende scenario’s te na te spelen, waarin men verschillende rollen aannam, steeg het zelfvertrouwen in het geven van advies. Dit was niet alleen heel leerzaam voor degenen die de scene aan het spelen waren, maar óók de aanschouwers. En met het uitwisselen van werkervaringen en tips boekten we al in een korte tijd veel vooruitgang. 

De voornaamste les die ik uit de cursus heb gehaald

Als mensen communiceren ontstaat er ruis op de lijn. Dit kan ontstaan door woordkeuze, houding, rol maar ook persoonlijke ervaringen. Om tot een goed advies te komen wil je die ruis verminderen, zodat je advies ook echt binnenkomt. Daarvoor moet je weten waar jouw eigen uitdagingen liggen in de communicatie. Met het oefenen van gesprekstechnieken, zoals rollenspellen, pitchen en feedback geven, heb ik geleerd om de technieken eigen te maken. Het resultaat: het verminderen van ruis en een nóg beter advies!

Wil jij binnenkort een EMVI-plan binnenslepen? Wij adviseren je er graag bij!
Gerelateerde blogs en projecten
Copyright 2024 Bold Tenders