Happy New Tenderyear!

Ja, dit is een eindejaarsblog. Zo één waarin we reflecteren, leren en anticiperen. Doordat wij in ons vak altijd korte, intensieve tendertrajecten doorlopen, doen we dat eigenlijk niet alleen aan het einde van het jaar, maar continu. In ieder traject schuilen belangrijke lessen voor het volgende project. Het is de kunst om die te herkennen én meteen toe te passen; de groei die dan ontstaat, is onbegrensd. In de snel uitbreidende tendermarkt is blijvende groei en ontwikkeling ook nodig. Waarom? Dat leggen we uit in deze blog, aan de hand van een inkijkje in onze hoogtepunten én onze voorspellingen voor het nieuwe jaar.
 

Een terugblik: hier zijn we trots op!

Als we terugkijken op het jaar 2021, dan is de groei van Bold in elk geval te herkennen in het aantal tenderspecialisten dat we in huis hebben. LeanderJessica en Annet kwamen de club versterken in 2021. Met ons groeiende team werken we continu aan zo’n vijftien tenders. Mét resultaat, want het afgelopen jaar leverden we een bijdrage aan een hoop winnende tenders. Bijvoorbeeld de bouwteamtenders Henriëtte Roland Holstlaan Almelo, Herinrichting Binnenstad Hengelo en Herinrichting Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen. Extra trots zijn we op de winnende tenders voor de grote, complexe projecten Dijkversterking Marken en WarmtelinQ. Niet omdat deze projecten in omvang zo groot waren, maar vooral omdat hierin de grootste lessen schuilden. Grote lessen leerden we trouwens ook door de samenwerking met onze diversiteit aan klanten. Dat leverde ons ook dit jaar weer waardevolle kijkjes op in allerlei keukens. Wij ontwikkelen ons daardoor continu in het herkennen van en inspelen op de behoeften van onze klanten (én van de opdrachtgevers van onze klanten). Misschien is dat wel de allerbelangrijkste vaardigheid waarover een tenderspecialist moet beschikken. De tendermarkt is jong en dynamisch; behoeften veranderen steeds. Aan ons de taak om daar op te blijven anticiperen.

Vooruitblik: welke ontwikkelingen zien wij in de markt? 

Om goed te blijven anticiperen op de behoeften, kijken wij ook alvast vooruit naar het nieuwe (tender)jaar. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen die wij het komende jaar in de markt verwachten:
  • Samenwerken wordt nóg belangrijker. Dat zien we terug in het groeiende aantal participatietrajecten en in de populariteit van bouwteams. Onze verwachting is dat die populariteit in 2022 blijft groeien. Maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en woonopgave, vragen om een integrale, efficiëntere en meer programmatische aanpak van projecten. Daarvoor is optimale samenwerking nodig. Bouwteams faciliteren daarin. Stakeholders, zoals (wijk)beheerders, worden bijvoorbeeld vroegtijdig aangehaakt in het bouwteam. Door samen te werken wordt een te maken ontwerp zo optimaal afgestemd op alle eisen en wensen. 
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers benutten elkaars expertise steeds beter, maar we merken ook dat partijen (opdrachtnemers) met complementaire eigenschappen dat steeds meer doen. Bijvoorbeeld door zich samen in te schrijven op een aanbesteding. Voor ons is er dan meestal een mooie taak weggelegd om zo’n samenwerking te helpen vormgeven. Wij helpen met het stellen van de juiste vragen om helder te krijgen hoe het ‘bouwteam-DNA’ vanzelf al verweven zit in de werkprocessen van de afzonderlijke partijen en waar zij elkaar kunnen versterken.
  • De integraliteit van projecten herkennen we niet alleen in de manier waarop opdrachtgevers willen samenwerken met opdrachtnemers. Steeds vaker gaan verschillende opdrachtgevers ook zelf de samenwerking aan, bijvoorbeeld door hun inkoop te clusteren. Wanneer de opdrachtgever dan uit bijvoorbeeld meerdere gemeentes bestaat, wordt het voor ons lastiger om de identiteit van een opdrachtgever te herkennen. Het EMVI-plan laten aansluiten op de specifieke behoeften van de klant is dan een uitdaging. Eén die we in 2022 vaker denken tegen te komen.

Gelukkig houden we van uitdagingen. Wij zien dan ook uit naar alle projecten in het nieuwe jaar en de lessen die we daarin samen met onze klanten gaan leren. Maar voor nu wensen we iedereen eerst een fijne jaarwisseling! En wil je in 2022 met ons de uitdaging aangaan? Neem contact op! 
 
Gerelateerde blogs en projecten
Copyright 2024 Bold Tenders