Samenwerken onder druk

Werkdruk is in de huidige arbeidsmarkt een hot topic. Zo ook in het tendervak, in het bijzonder door de hoge piekbelasting waar we in dit vak mee te maken hebben. Vlak voor de deadline, moet er vaak nog veel gebeuren. En omdat je een tender nooit alleen doet, vraagt dat óók iets van je team, zowel van het interne team als van het team van de klant. Hoe blijf je onder die hoge druk tóch effectief met elkaar samenwerken? Dat bracht tendercoach Jasper de Nooij ons bij.

Het Teamwiel: succesfactoren voor teamwerk 

Een team dat hecht is en goed met elkaar communiceert, is veel beter bestand tegen werkdruk. Stap één is dus om zo’n team te creëren. Daarvoor hoeven we natuurlijk zelf het wiel niet uit te vinden. Dat deden Vroemen & Vroemen al voor ons, met de zes succesfactoren uit hun Teamwiel. Door deze toe te passen, ontstaat niet als vanzelf een (h)echt team, maar wordt wél inzichtelijk waar de samenwerking op rolletjes (wielen) of juist spaak loopt. Wellicht ten overvloede, maar het wiel is rond. Het rijdt pas als de zes succesfactoren in samenhang met elkaar worden toegepast. Dit zijn ze:
  1. Motiverende doelen
  2. Gedeelde verantwoordelijkheid
  3. Open communicatie
  4. Respect voor verschillen
  5. Flexibel aanpassen
  6. Initiatief tonen

Transactionele Analyse 

Met elkaar kunnen samenwerken onder druk, gaat uiteraard nog een stap verder dan teamvorming. Het helpt ook om in te zoomen op de relatiedynamieken. Daarvoor biedt de Canadese psychiater Eric Berne handvatten met zijn Transactionele Analyse. Hij stelt dat wij mensen, als het spannender wordt, vaak geneigd zijn om een rol aan te nemen die de ander of onszelf meer of minder ‘oké’ maakt. We oordelen, willen de ander redden of zien onszelf juist als slachtoffer. Dat heeft ermee te maken dat we allemaal een ‘ouder’, ‘volwassene’ en ‘kind’ in ons hebben. Die veeleisende klant? Die communiceert misschien wel vanuit zijn of haar innerlijke ‘kritische ouder’. Je kunt je vast voorstellen dat een tegenreactie vanuit het innerlijke kind, niet de druk van de samenwerking met deze klant af haalt.

Functioneel en niet-functioneel gedrag

Met behulp van modellen zoals het Teamwiel en de Transactionele Analyse kun je in kaart brengen welk functioneel en niet-functioneel gedrag jij vertoont bij het samenwerken onder druk. Nog interessanter wordt het, als je elkaar daar als team ook feedback op geeft. Dat zorgt voor meer bewustwording en onderling begrip. Het team van Bold? Dat ontdekte dat sommige teamleden onder hoge druk de neiging tot terugtrekken hebben. Door ‘uit contact’ te gaan, kun je immers vaak productiever zijn. Echter is onderling contact met elkaar juíst ook een stressverlagende factor. Daarom blijven we elkaar opzoeken en stimuleren we elkaar bijvoorbeeld om, ook in drukke periodes, minimaal een dag per week naar kantoor te komen.

Ervaren hoe wij óók vlak voor een deadline prettig met jou samenwerken? Neem contact met ons op!  
 
Gerelateerde blogs en projecten
Copyright 2024 Bold Tenders