We zijn uiteindelijk verleiders

Strategie en propositie. Dat was het thema van onze derde Bold Academie. In marketingjargon verwijst propositie naar het in de markt zetten van een dienst, product of bedrijf. Als tenderspecialist is ons product: adviseren bij het maken van een EMVI-plan, het opschrijven én vormgeven. Maar belangrijker nog: het is onze taak om de klant te helpen bij het vinden van onderscheidend vermogen. Dáár zit immers de propositie in. Pieter bracht ons zijn kennis hierover bij.
 

Marketingtaal

We startten met de theorie. Vanuit het waardestrategiemodel van Michael Treacy en Fred Wiersema kun je als organisatie je positionering bepalen. Daarbij is het bieden van toegevoegde waarde essentieel als je een positie wilt krijgen in de markt. Volgens Treacy en Wiersema gaat het erom de nummer één in de markt te zijn in product-innovatie (Product Leadership), klantaandacht (Customer Intimacy) óf superieure operatie en uitvoering (Operational Excellence). Als organisatie moet je alle drie de disciplines beheersen en excelleren op één, aldus Treacy en Wiersema.

‘Sweet spot’

Tot zover de marketingtaal. We durven te wedden dat het negentiende-eeuwse schilderij (historicus Pieter kon het niet laten om het te gebruiken voor de beeldvorming) en de vijf-vinger-reflectie (De Hand) waarmee we deze post introduceerden, meer je aandacht trokken. Dat deden we bewust natuurlijk, zo wilden we je verleiden om verder te lezen. En dat is uiteindelijk ook wat een EMVI-plan moet doen: met woord én beeld de opdrachtgever verleiden om met onze klant (de inschrijver) aan de slag te gaan. Om een krachtig plan neer te zetten, moet de inhoud van het plan een strategie volgen. Daarom doen we als tenderspecialisten vooraf onderzoek naar de identiteit van de opdrachtgever én onze klant. Door dat vooronderzoek ontdekken we de ‘sweet spot’ waarmee we de propositie van het plan bepalen.

Identiteitscrisis

Het onderzoeken van identiteit is niet voorbehouden aan ons als tenderspecialisten. De aandacht hiervoor is in het algemeen onmiskenbaar. Gelijkwaardigheid is bijvoorbeeld een groot maatschappelijk thema en gemeentes hechten een steeds groter belang aan burgerparticipatie. Mensen willen hun stem laten horen. Het is aan ons de taak om alle betrokken stemmen te vertalen naar een EMVI-plan. Logischerwijs doen veel aannemers en ingenieurs de dingen zoals ze die altijd al deden (immers: het werkt). Door de jaren aan ervaring is er vaak een bedrijfscultuur opgebouwd en is (of lijkt?) het denken over identiteit niet echt nodig. Het achterhalen van de identiteit (‘stem’) van onze klant is daarom vaak nog niet zo makkelijk. Tijdens de Bold Academie begonnen we dus eerst maar met die van onszelf, aan de hand van de vijf-vinger-reflectie. Naar aanleiding daarvan omschreef iemand het hele leven zelfs als een voortschrijdende identiteitscrisis. Want als je gaat zoeken naar je identiteit, waar begin je dan en hoe eindig je? 

We zijn benieuwd: hoe kijken onze connecties op LinkedIn hiernaar? Wat is de identiteit van jullie organisatie? En (hoe) gebruiken jullie die om te positioneren? Blinken jullie uit op Product Leadership, Customer Intimacy of Operational Excellence? Laat het ons weten! 

Tot slot: kunnen we jou ook verleiden om met ons aan de slag te gaan? Neem contact met ons op!


 
Gerelateerde blogs en projecten
Copyright 2024 Bold Tenders